fbpx

Často kladené dotazy

JAKÉ JSOU NAŠE TECHNICKÉ MOŽNOSTI TISKU?

Limity se liší dle použité technologie.

Technologie FFF:
 • Maximální velikost dílu: 400x400x500 mm
 • Minimální tloušťka stěny: 0,8 mm
 • Minimální průměr otvoru: 1 mm
 • Tolerance pro odchylku: 0,2 mm

Technologie SLA:

 • Maximální velikost dílu: 192 x 120 x 200 mm
 • Minimální tloušťka stěn: 0,4 mm
 • Minimální průměr otvoru: 0,5 mm
 • Minimální průměr odtokového otvoru: 3,5 mm (u plně uzavřené dutiny)
 • Maximální horizontální most: 21 mm
 • Minimální průměr svislého vodiče – doporučeno: 0,3 mm (7 mm vysoký) až 1,5 mm (30 mm vysoký)
 • Minimální reliéfní detail – doporučeno: 0,1 mm
 • Minimální vyrytý detail – doporučeno: 0,4 mm
 • Tolerance pro odchylku: 0,08 mm

jaká připravit data?

Nejjednodušší je zaslat 3D data, která máte k dispozici. Přijímáme všechny 3D soubory, výkresy a dokumenty. Upřednostňujeme formáty STL, IGES, STEP, PDF, DWG.
Pokud nemáte 3D data, pak Vám s jejich vytvořením pomůžeme. Dokážeme vytvořit 3D model z výkresu nebo z Vámi dodaného vzorku výrobku.

JE MOŽNÁ KONZULTACE A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ?

Probereme s vámi všechny možnosti výroby pomocí 3D technologií. Ať už jde o tvorbu a přípravu dat, vhodné materiály, vlastní tisk výrobku nebo možnosti dalšího zpracování výrobku.

Procesy &
Technologie

vše začíná vytvořením digitálního designu

Ne všechny 3D tiskárny používají stejnou technologii.

Ne všechny 3D tiskárny používají stejnou technologii. Existuje několik způsobů, jak tisknout, a všechny dostupné jsou aditivní. Liší se hlavně ve způsobu vytváření vrstev k vytvoření konečného objektu.
Některé metody používají k vytvoření vrstev proces roztavení nebo natavení/změkčení materiálu. Selektivní laserové sintrování (SLS) a výroba tavením náplně (FFF -Fused Filament Fabrication/ FDM – Fused Deposition Modeling) jsou nejběžnější technologie používající tento způsob tisku. Dalším způsobem tisku je, když mluvíme o vytvrzení foto-reaktivní pryskyřice UV laserem nebo jiným podobným zdrojem energie po jedné vrstvě. Nejběžnější technologie používající tuto metodu se nazývá stereolitografie (SLA).

Přesněji řečeno: od roku 2010 Americká společnost pro testování a materiály (ASTM) „ASTM F42 – Aditivní výroba“ vyvinula sadu standardů, které klasifikují procesy aditivní výroby do 7 kategorií podle Standardní terminologie pro technologie aditivní výroby. Těchto sedm procesů je:

 • Vat Fotopolymerizace
 • Tryskání materiálu
 • Binder Jetting
 • Vytlačování materiálu
 • Fúze s práškovým ložem
 • Laminování vrstev
 • Řízené ukládání energie
work02
Vat Photopolymerisation

Vat Fotopolymerizace

3D tiskárna založená na metodě Vat Photopolymerizace má nádobu naplněnou fotopolymerovou pryskyřicí, která je poté vytvrzena UV zdrojem světla. nejčastěji používanou technologií v těchto procesech je stereolitografie (SLA). Tato technologie využívá nádobu na fotopolymerovou pryskyřici vytvrditelnou ultrafialovým zářením a ultrafialový laser k vytváření vrstev objektu po jedné. Pro každou vrstvu laserový paprsek sleduje průřez vzorem součásti na povrchu kapalné pryskyřice. Vystavení ultrafialovému laserovému světlu vytvrzuje a zpevňuje vzor “vykreslený” laserem do pryskyřice a spojuje jej s vrstvou níže.

Po “vykreslení” jedné vrstvy vzoru klesá plošina výtahu SLA o vzdálenost rovnající se tloušťce jedné vrstvy, obvykle 0,05 mm až 0,15 mm. Potom stěrka naplněná pryskyřicí potáhne povrch čerstvým materiálem. Na tomto novém povrchu kapaliny je “vykreslen” následující vzor vrstvy, který se spojuje s předchozí vrstvou. Tímto způsobem se vytvoří kompletní trojrozměrný objekt. Stereolitografie vyžaduje použití podpůrných struktur, které slouží k připevnění součásti k plošině výtahu a k přidržení objektu při tisku, protože se vznáší v nádrži naplněné tekutou pryskyřicí. Tyto podpory jsou odstraněny ručně po dokončení objektu.

Tryskání materiálu

V tomto procesu se materiál nanáší v kapičkách skrz trysku s malým průměrem, podobně jako běžná inkoustová tiskárna pro kancelářské papíry, ale nanáší se vrstva po vrstvě na sestavovací platformu a vytvrzuje UV světlem. Takto se vytváří celý 3D objekt. Zde si můžete prohlédnout prezentaci 3D tiskáren Stratasys ‘Objet500 Connex, které používají proprietární technologii Triple-Jetting, kde můžete jasně vidět tiskové hlavy a UV světlo.

Při tryskání pojivem (Binder Jetting) se používají dva materiály: základní práškový materiál a tekuté pojivo. Ve vestavěné komoře se prášek rozprostírá ve stejných vrstvách a pojivo se nanáší tryskami, které „lepí“ částice prášku ve tvaru naprogramovaného 3D objektu.

Technologie FDM pracuje s použitím plastového filamentu nebo kovového drátu, který je odvinut z cívky a přivádí materiál k vytlačovací trysce, která může zapínat a vypínat tok. Tryska je zahřívána pro roztavení materiálu a může být posouvána v horizontálním i vertikálním směru pomocí numericky řízeného mechanismu, přímo ovládaného pomocí softwarového balíčku pro výrobu pomocí počítače (CAM). Předmět se vyrábí vytlačováním roztaveného materiálu za vzniku vrstev, když materiál ztvrdne okamžitě po vytlačení z trysky. Tato technologie se nejčastěji používá u dvou typů materiálů z plastových polymerů: ABS (akrylonitril-butadien-styren) a PLA (kyselina polymléčná), ale je k dispozici mnoho dalších materiálů, které se liší vlastnostmi a výsledným vzhledem. Např. dřevo, vodivý materiál, ohebný atd.

.

3D tisk
v průmyslu

vše začíná vytvořením digitálního designu

Očekává se, že po tom, co celosvětový průmysl 3D tisku rostl z revenue 3,07 Bilionu $ v roce 2013, na 12,8 Bilionu $ v roce 2018, přesáhne do roku 2020 světové revenue 21 Bilionů $. Jak se postupem času dále vyvíjí, 3D tisková technologie je určena k transformaci téměř každého významného odvětví a ke změně toho, jak budeme žít, pracovat a hrát si v budoucnosti.
Zdroj: Wohlers Report 2018

Lékařský průmysl

Výhled na lékařské využití 3D tisku se vyvíjí extrémně rychlým tempem, protože odborníci začínají 3D tisk využívat pokročilejšími způsoby. Pacienti po celém světě zažívají zlepšenou kvalitu péče prostřednictvím 3D tištěných implantátů a protetik, které by před pár lety byly nemyslitelné.

Bio-printing

Již od počátku jednadvacátého století je technologie 3D tisku důkladně studována a dále vyvíjena biotechnologickými firmami a akademiemi pro možné použití v aplikacích tkáňového inženýrství, kde jsou orgány a části těla stavěny pomocí technik vstřikování. Vrstvy živých buněk se takto ukládají na gelové médium a pomalu se vyvíjejí a rostou, aby vytvořily trojrozměrné struktury. Tuto oblast výzkumu označujeme termínem bio-printing.

Letecký a kosmický průmysl

Neustálý růst využívání 3D tisku v leteckém a kosmickém průmyslu lze z velké části přisoudit vývoji v odvětví výroby kovových aditivních technologií. NASA například tiskne vložky spalovacích komor pomocí selektivního laserového sintrování a od března 2015 FAA potvrdila historicky první, do ostrého provozu nasazenou, část tryskového motoru společnosti GE Aviation. Jde o laserem sintrované pouzdro pro snímač teploty na vstupu kompresoru.

Automobilový průmysl

Přestože byl automobilový průmysl jedním z prvních osvojitelů 3D tisku, již desetiletí technologii 3D tisku odsouvá do aplikací prototypů s malým objemem. V dnešní době se používání 3D tisku v automobilovém průmyslu vyvíjí z relativně jednoduchých konceptových modelů pro kontrolu montáže a dokončení a ověření návrhu, až po funkční části, které se používají ve zkušebních vozidlech, motorech a platformách. Očekává se, že 3D tisk v automobilovém průmyslu vygeneruje do roku 2019 dohromady 1,1 miliardy dolarů.

Historie
3D tisku

vše začíná vytvořením digitálního designu

V historii výroby často byly na prvním místě subtraktivní metody. Metoda výroby (vytváření přesných tvarů s vysokou přesností) byla obecně subtraktivní záležitostí, od odlití a soustružení přes frézování a broušení.

Nejčasnější aplikace aditivní výroby byly na konci výrobního spektra v nástrojárně. Například rychlé prototypování bylo jednou z nejčasnějších aditivních variant a jeho posláním bylo snížit čas potřebný na vývoj prototypů nových součástí a zařízení, což bylo dříve provedeno pouze pomocí metod obrábění (obvykle pomalu a nákladně). Jak však roky plynou a technologie neustále postupují, aditivní metody se stále více posouvají na konec výroby. Části, kterým dříve dominovaly subtraktivní metody, mohou být nyní v některých případech výnosnější prostřednictvím aditivních.

Skutečná integrace novějších aditivních technologií do komerční produkce je však v zásadě věcí doplňujících subtrakčních metod, než jejich úplným přemístěním. Předpovědi pro budoucnost komerční výroby, počínaje dnes probíhajícím obdobím kojení, jsou to, že výrobní podniky budou muset být flexibilní a neustále se zlepšující uživatelé všech dostupných technologií, aby zůstali konkurenceschopní.

Budoucnost 3D tisku

vše začíná vytvořením digitálního designu

Někteří zastánci aditivní výroby předpovídají, že tento technologický vývoj změní povahu obchodu, protože si koneční uživatelé budou moci většinu výrobků sami vytisknout, spíše než se zapojit do obchodu, aby nakupovali produkty od jiných lidí a společností.

3D tiskárny, které jsou schopny tisknout barevně a více materiálů, již existují a budou se zlepšovat až do bodu, kdy budou na jejich výstupu funkční produkty. S dopady na spotřebu energie, redukci odpadu, přizpůsobení se uživateli, dostupnost produktu, medicínu, umění, stavebnictví a vědu obecně, 3D tisk změní svět výroby, jak jej známe.

Pokud máte zájem o další předpovědi týkající se 3D tisku, podívejte se na budoucnost otevřené výroby.

Služby budoucnosti

Ne každý si může dovolit nebo je ochoten koupit si vlastní 3D tiskárnu. To však neznamená, že si nemůžete užívat možností 3D tisku. Existují služby 3D tisku, jako je právě naše společnost, které mohou rychle a levně tisknout a dodávat předměty/výrobky rovnou zhmotněné z digitálních dat, které jednoduše nahrajete na webové stránky. Můžete dokonce prodávat své 3D návrhy na svých webových stránkách a vydělat tak trochu peněz.

Pokud máte například praxi v oblasti architektury a potřebujete sestavit měřítko modelu, je velmi časově náročné provádět to tuto staromódní cestu. Existují služby, kam můžete digitální model poslat, a budovu vytisknuty v měřítku, které zvolíte tak, abyste je mohli použít v klientských prezentacích.