fbpx

3D tisk

technologie a materiály

V oblasti 3D tisku je používáno několik názvů a zkratek názvů tiskových technologií, které mnohdy označují jedno a to samé. Klasickým příkladem používání různých názvů je tisk pomocí tavené struny (filamentu), kde jsou používány zkratky a názvy PJP (plastic jet printing), FDM (fused depositiong modeling, patentově chráněno společností STRATASYS) nebo FFF (fused filament fabrication).
Obecně platí, že 3D tisk je vytváření modelů aditivním způsobem, tzn. že při výrobě je materiál k budoucímu výrobku přidáván, na rozdíl od standardního způsobu výroby, kde materiál je z budoucího výrobku odebírán.

CPS Systém s.r.o. používá dvě technologie tisku:

1. FFF (FDM)  – roztavený materiál je vytlačován tiskovou hlavou na tiskovou podložku po vrstvách. Po dokončení tisku jedné vrstvy se posune tisková hlava nebo podložka (záleží na typu tiskárny) o tloušťku vrstvy a začne tisk druhé vrstvy. Zároveň tiskárna z druhé tiskové hlavy tiskne, je-li to potřeba pro další vrstvy (do vzduchu nelze tisknout), podpěry z materiálu na organické bázi. Tyto podpěry jsou po dokončení tisku z hotového výtisku vymyty. Z tohoto materiálu lze ovšem také tisknout výrobky, pro které je schopnost vymytí materiálu vyžadována, např. rozpustné modely pro zaformování na tvorbu odlitků. Výtisk má velmi vysokou přesnost detailu a rozměru (ODKAZ NA FAQ?). Následné dokončovací operace jsou minimální. Výrobek je ale možno dokončit dle požadavků zákazníka, např. leštěním, pískováním, lakováním.

Dostupné materiály: ABS-M30, ABS, PC-ABS, ASA, TPU-92A, PLA, PETG, FLEX, materiály s příměsemi – WOOD atp.

2. SLA (stereolitografie) – tiskovým materiálem je tekutý polymer, který je vytvrzován UV světlem. V nádobě s tekutým polymerem je umístěna tisková deska, jejíž úroveň proti spodní hladině polymeru určuje výšku požadované tiskové vrstvy. Osvitem skrze display s vysokým rozlišením dojde k vytvrzení polymeru v příslušném tvaru. Následně se tisková deska posune a světelný paprsek vytvrdí další požadovaný tvar. SLA je jednou z nejpřesnějších technologií s nabídkou desítek různých druhů polymerů.

Materiálů pro SLA je nepřeberné množství a vývoj v této oblasti aktuálně graduje, tedy nové materiály se objevují v řádu týdnů. Můžeme vytisknout od zubních modelů a náhrad, přes voskový model 100% vypalitelný v peci po čirý tvrdý plast imitující sklo.

Skenování

Naskenujeme téměř cokoliv

Můžeme převést do digitální podoby téměř jakýkoliv objekt potřebujete. Hlavní technologické omezení je v poměru velikost/detail. Jednoduše řečeno – s rostoucí velikostí předmětu se snižuje úroveň detailu. Skenování je velice specifickou disciplínou, bude tedy nejlepší, když se námi spojíte a probereme Vaší konkrétní situaci.

Specialisty

Můžeme Vám nabídnout konzultace
a podporu našich specialistů

Disponujeme odborníky s bohatými zkušenostmi pro celý proces, od IT a zpracování 3D dat, experty na optické strojové vidění a skenování a zejména odborníky pro aditivní výrobní metody.

Zajistíme validaci 3D dat včetně skenování (nejsou-li jiná data k dispozici), konverzi mezi formáty, přípravu 3D dat z podkladů ve 2D (výkresy, obrázky), nebo opravy a úpravy “mesh” modelů.

Postproces

Pro finální úpravy modelů se používá pojem postproces.

Zajistíme slepení, nebo svaření větších celků dle Vaší specifikace, případně sestavení konečných funkčních celků.

Můžeme Vám nabídnout povrchovou úpravu, která zajistí, aby tištěný výrobek přesně odpovídal Vašim potřebám a představám o konečném vzhledu. Základní procesy jsou kytování, broušení a lakování.